Generelt

 • En lang rekke grid er nå oppdatert til den nye grid-komponenten vår. Dette gir deg bedre ytelse, lesbarhet og brukervennlighet.
 • Du vil nå få mer utfyllende informasjon om vinduet du forsøker å lukke i dialogen for ulagrede endringer.
 • Rettet en feil som gjorde at enkelte nedtrekkslister ble tilbakestilt til gammel verdi ved lagring
 • Rettet en feil som gjorde at enkelte nedtrekkslister gikk utenfor skjermen.
 • Forbedret sletting av rader fra søkregrid. Ved valg av flere rader vil systemet nå forsøke å slette alle rader selv om en eller flere rader ikke kan slettes. En samlet tilbakemelding til slutt med hvor mange rader som ble slettet og hvor mange som ikke kunne slettes blir vist til slutt.
 • Lagt til mulighet for å bruke avsender fra mal på epost maler. Denne vil overstyre brukerens egen epost, slik at avsender fra malen alltid er standard avsender.
 • Kraftig forbedret ytelse for flere Dashboard rapporter.
 • Lagt til instilling som håndterer mulighet til å legge til tekster i oppgave/blokk. Denne er skrudd av som standard, og kan skrus på igjen i klientinstillinger, under diverse fanen
 • Man kan nå se en historikk for blokk og oppgavetekster, via en ny knapp i teksteditoren. 
 • Alle søk har nå verktøy for kolonner og filtrering lett tilgjengelig på høyre side.


Integrasjoner

 • Compello
  • Lagt til mulighet for å redigere hvilke individ egenskaper som blir overført sammed med prosjektnummer ved overføring av dimensjoner til Compello.
 • Huldt&Lillevik
  • Lagt til støtte for import av reskontro poster i standard og utvidet format.
 • Triolink
  • Rettet feil hvor etternavn på kunder i Quick3 ble overskrevet med mellomnavn fra kunden ved synkronisering av kundedata fra Triolink til Quick dersom kunden hadde mellomnavn.


Bestilling

 • Rettet feil hvor lagerlokasjon feltet var synlig selv om varemottaksmodus ikke var startet.
 • Rettet feil hvor sortering av bestillingslinjer ikke ble lagret.


Regnskap

 • Dagbok
  • Rettet en feil hvor SHIFT+C i beløps kolonnen for å balansere bilag ikke fungerte, samt rettet feil hvor basebeløp ikke automatisk ble balansert.
  • Lagt til mulighet for å koble eksisterende bilag til dokumentsenter fra hovedboksøk.
  • Lagt til støtte før eksakt søk mot dimensjonsverdier ved bruke av "." til slutt i søkeordet.
  • Rettet feil i import fra IFS, relatert til MVA-håndtering.
 • Dokumentsenter
  • Rettet feil hvor konteringsoppsett ikke automatisk ble valgt for dokumenter importert fra mail eller eFaktura.
  • Lagt til bilagsnummer i dokumentsenter søket. Verdien er også søkbar.
  • Dato feltet på posteringslinjer er nå redigerbart.
  • CTRL+Enter tastatur kombinasjon vil nå legge til posteringslinjer uavhengig av hvilket input felt man har fokus i.
 • Reskontro
  • Rettet feil som gjorde at reskontro-oversikten ikke lastet riktig
 • Remittering
  • Lagt til mulighet for å inkludere leverandører med positiv saldo i remitteringsoversikten
 • Rettet feil i kontoplan søket hvor ekstern mva kode ikke dukket opp dersom man søke på konto med tekst istedet for kontonummer.


Fakturalevering

 • Rettet feil som gjorde at enkelte fakturaer ikke dukket opp som de skulle.


Fokusvarer

 • Endret på fokusvarer bildet så det er lettere å jobbe med


Importveiviser

 • Rettet feil som forhindret tolking av filer med Tab som skilletegn.
 • Rettet feil som gjorde at man kunne importere bilag uten bilagsnummer.
 • Forbedret innlesning av store filer.
 • Rettet en feil i individimport som førte til duplikate individparameter.
 • Forbedret støtte av arrays, nå også todimensjonale. 
 • Støtter nå import til array-mappinger direkte fra JSON.
 • Lagt til flere nye mappinger i vareimport:
  • Vi har nå separate mappinger for webtekster (kort- og lang beskrivelse web).
  • Endret Bilde-URL til å være en array, dvs. støtte for flere URLer.
  • Lagt til "Tilbehør til".
  • Lagt til "Interntekst".
  • Lagt til "Sekundærvaregruppekoder".
  • Lagt til "Variantnøytralt navn" (webtekst).
  • Lagt til mapping av settvarer (varekobling). 
 • Vareimport knytter ikke lengre en vare mot en lokasjon.
 • Diverse forbedringer av import av modeller, modellvarer, tilbehør til modell i vareimport.
 • Nye operasjoner for "Hvis"-transformasjoner
  • "!= " trigger når verdien er ulik
  • "Inneholder ikke" trigger når verdien ikke finnes.
  • Parameterlister
   • Det er nå mulig å angi en liste med parametre som brukes for å kjøre "Hvis"-transformasjoner. Ved å angi en liste som er separert med semikolon på denne måten: "Verdi1;Verdi2;Eksempel;1;2;3", vil du kunne kjøre Hvis-operasjonen på flere verdier. 
   • Eksempel:
    • Hvis (tall) = 1;10;30 -> multipliser verdien med 2;
    • Denne vil treffe for alle verdier i kolonnen som er enten 1, 10 eller 30. De vil da bli 2, 20 eller 60.
 • Ny transformasjon: Eksl. rad
  • Kombinert med "Hvis"-transformasjoner vil du kunne luke ut hele rader som du ikke vil importere
  • Eksempel for å luke ut alle rader i vareimport hvor priskolonnen har verdien 0:
   • Merk, denne kan også kombineres med Parameterlister. 
  • Forhåndsvisningen vil vise verdien som streket ut om den har blitt ekskludert:


Kampanje

 • Rettet feil med lagring som skjedde hvis man hadde lagt til linjer før man lagret for første gang.
 • Lagt til ny regel hvor man kan velge verdi på et individparameter.


Kasse

 • Redesignet styling i kassebildet.
 • Kraftig forbedring i ytelse ved åpning av kassebildet.
 • Lagt til mulighet for selvbestemt høyde for hurtigvarer og linjegrid i kassebildet.


Kunde

 • Rettet feil hvor melding om påkrevd eFaktura referanse ble vist dersom kunden hadde leveringsmetode eFaktura EHF.
 • Rettet sorterings feil i SMS historikk griddet.


Ordre

 • Rettet en feil som gjorde at linjer ble lagt til i litt tilfeldige steder i blokken ved flytting fra blokk til blokk. (Gjelder også tilbud)
 • Rettet feil som gjorde at fakturering av ordre ikke lagret endringer før fakturering.
 • Rettet feil som forhindret redigering av kostpris.
 • Rettet feil hvor overført til dialogen ikke ble vist for varer importert fra eksternt prishotell.
 • Rettet feil hvor ikonet for overført nummer i varenummer feltet ikke dukket opp dersom varenummeret som ble tastet inn var eksakt match. 
 • Rettet feil hvor kostpris ikke automatisk ble endret ved endring av pris på varelinjer hvor varen hadde flagget "Kostpris = salgspris"
 • Rettet feil bruttofortjeneste utregning på blokk nivå.
 • Rettet feil hvor innlegging av varekoblinger på eksisterende linjer ble lagt til nederst i blokken istedet for etter den aktuelle varen.
 • Rettet feil med utskiftning av vare fra varekoblingsfanen.
 • Rettet feil med innlegging av tilbehør som inneholdt varekoblinger på varer. Selve hovedtilbehøret ble lagt til i korrekt blokk, mens resterende varer havnet i feil blokk.
 • Lagt til validering av MVA-satser ved fakturering av internordre. Også lagt til mulighet for å oppdatere MVA-satser på tilbud og ordre (fra blokkmeny).
 • Fjernet linjetekst fra tekster fanen og opprette en ny kolonne i salgsgrid som viser linjetekst.
 • Endret navn på salgsparameter fanen til Parametere. Denne viser nå både salgsparametere og individparametere for den nåværende blokken.
 • La til mulighet til å bytte til gridet i tekster fanen med ctrl+alt+t når man står i linjegrid.
 • Rettet feil som gjorde at slettede blokker dukket opp i valgene for flytting av linje.
 • Lagt til mulighet for å skjule faneinnholdet i bunn ved å dra høyde justerings linjen helt ned.
 • Lagt til mulighet for å skjule faneinnholdet i toppen ved å klikke på tittelen i ordrebildet.Purringer

 • Rettet feil som gjorde at purringer stoppet opp om det tok for lang tid.Rapporter

 • Rettet en feil som kunne oppstå om flere brukere forsøkte å skrive ut den samme rapporten samtidig.


Sendinger

 • Lagt til mulighet for å legge til maks vekt per leveringsmåte.
 • Lagt til mulighet for å merke leveringsmåter med "tillat 0 i kost" for webshop.
 • Justert måten vi regner ut estimert antall pakker for webshop.


Varer/varegruppe

 • Varesaøket viser nå kolonne for overført til varenummer.
 • Lagt til mulighet for å nullstille snittkost for varer fra lageroversikt inne på varen. Valget i menyen er kun tilgjengelig for administratorer.
 • Rettet en feil hvor utregning av sett priser ikke tok med barns inkludervarer i utregningen av pris.
 • Lagt til visning av prioritet for varer i "Varer" griddet inne på varegruppe.
 • Lagt til mulighet for å stoppe salg av varer med negativ bruttofortjeneste på varegruppe nivå. Dette vil stoppe salg av varer dersom bruttofortjeneste er negativ, uavhengig av handler og intervall for normal bruttofortjeneste.
 • Rabattkode for varer hentes nå fra alle varegrupper tilknyttet en vare, ikke bare primærgruppen.
 • Lagt til støtte for å velge flere rader i varegruppe søket.
 • Lagt til støtte for matching av webshop rabattkoder for varegrupper