Generelt

 • Ny Grid-komponent i Tilbud, Ordre, Plukkliste, Faktura, Bestilling, Varemottak, Fakturakontroll, Dagbok, Dokumentsenter og Reskontro, Fakturalevering, Leveringslogg, Kontakthistorikk og SMS historikk. Dette fører med seg en lang rekke forbedringer knyttet til ytelse og brukervennlighet. 
 • Flyttet menyvalget for å redigere maler i diverse søkevinduer lenger ned i listen for å unngå at man redigerer mal i stedet for å opprette ny fra mal.
 • Aktivert mulighet for å velge "Lagerutnyttelse" som plukkemodell under klientinnstillinger. De to metodene fungerer slik:
  • Plukke effektivt: Vil plukke varer fra færrest mulig lokasjoner, slik at plukking blir mest mulig effektivt gjennomført.
  • Lagerutnyttelse: Vil tømme så mange lokasjoner som mulig, slik at mest mulig av lagerplasser blir frigjort.
 • Underfaner kan nå flyttes og sorteres. Merk at enkelte faner, som f.eks rapport faner, vil ikke la seg sortere. Dette vil komme i en senere oppdatering.
 • Quick3 husker nå sist valgte fane for hvert bilde. Dette kan skrus av under instillinger i Min Ressurs.


Bokføring

 • Rettet en øre-avrundingsfeil som kunne oppstå ved bruk av valuta.
 • Rettet en feil hvor bokføringsrader med 0 i beløp og reskontro-knytning feilet i validering ved bokføring av bunter.
 • Rettet en feil hvor fakturanummer ikke ble lagt som Postnummer ved bokføring av fakturaer. Dersom valget "Komprimer fakturaposter til samleposter" er aktivert, vil fortsatt postnummer bli tomt ved bokføring. 


Dagbok/Reskontro

 • Rettet en feil som gjorde at dimensjons-verdier ikke ble lagret.
 • Linjer vil nå beholde sortering ved lagring
 • Rettet en feil hvor man ikke kunne markere linjer dersom "Vis alle poster" var deaktivert, "Uthev kryssede poster" var aktivert og man samtidig valgte en rad som hadde krysning mot en rad som ikke ble vist i utvalget.
 • Lagt til faner for Periode-bevegelser og Siste bevegelser på valgt(e) konto(er) i dagbok.


Dokumentsenter

 • Rettet en feil hvor beskrivelse fra dokumentsenteret ikke ble kopiert over til dagbok ved bokføring av dokument.
 • Rettet en feil hvor beløp og valuta ikke automatisk ble utfylt ved valg av motpost.
 • Rettet en feil hvor dimensjoner ikke ble vist i griddet ved kopiering av konteringsoppsett.
 • Lagt til forbedret håndtering ved godkjenning av "Elektroniske bilag" bunter dersom en eller flere rader ikke enda er bokført i dokumentsenteret. Ved bokføring av bunt vil man nå få valget om å flytte disse over til en ny bunt slik at nåværende bunt kan bokføres. Dette valget fremkommer bare dersom bokføring av bunten skjer inne fra detalj-vinduet.


Individ

 • Lagt til "Regnskap" fane inne på individ. Denne viser alle regnskapstransaksjoner som er koblet til individet nåværende prosjekt eller tidligere prosjekt. Griddet har også innebygget dokumentvisning dersom bilag er koblet mot dokumentsenteret, slik at dokumenter kan vises (samme måte som reskontro)
 • Parametre med sortering 0-9 vil nå vises i søket


Importveiviser

 • Ny transformasjon "Erstatt og avbryt". Denne fungerer på samme måte som erstatt, men vil hoppe over alle følgende transformasjoner om den finner og erstatter angitt verdi.
 • Lagt til støtte for "ASCII" enkoding-format. 
 • Ny import: Bilagsimport
 • Støtte for å vise/skjule avanserte kolonner (gjelder i hovedsak vareimport).
 • Lagt til import av "overført fra varenr" i vareimport.
 • Rettet en feil med kalkulering av netto innpris ved oppdatering i vareimport. Vil nå kalkuleres så lenge listepris og/eller rabatt oppdateres. 
 • Rettet en feil i vareimport, der variant på vare i noen tilfeller ble knyttet mot variant fra feil varianttype.
 • Rettet en feil i lagerimport som i noen tilfeller gjorde det umulig å opprette lokasjoner.
 • Rettet en feil med logging av feil der feil linjenummer i noen tilfeller ble oppgitt, samt økt maksgrensen for antall linjer med feil til 100.

 • Lagt til validering av duplikate varegrupper i vare- og varegruppeimport.

 • Forenkling av varegruppeimport til å kun inneholde ett foreldrenivå. Foreldrevaregruppe er nå også mulig å oppdatere. Innkjøp

 • Endret bestillingssøk slik at bestillinger som har behandlingsstatus "Delvis fakt.kontroller" men hvor alle linjer er mottatt ikke lenger er med i standard søkeresultat. Disse vil kun fremkomme dersom man inkluderer mottatte.
 • Lagt til mulighet for å kopiere varemottak til bestilling og kopiere varemottak til bestilling med negativt antall.
 • Lagt til funksjonalitet for at periode automatisk oppdateres ved endring av fakturadato i dialogen for godkjenning av fakturakontroll.
 • Lagt til import av forhåndsmeldt mottak fra fil. Bruker importveiviser-oppsett for mapping mot filformat. Settes opp fra leverandørbildet (Import/Eksport > Forhåndsmeldt mottak)


Integrasjon

 • Lagt til støtte for eksport til Hyundai IRIS (krever modultilgang).


Kasse

 • Lagt til egen innstilling for "Tillat fakturering av negativ beholdning kasse". Denne valideres FØR betaling registreres i kasse.


Kunde

 • Ordrebekreftelser blir nå logget i leveringsloggen.


Lager

 • Rettet feil ved bygging av lokasjons-hierarki som forekom dersom lokasjonene var splittet på skilletegn annet enn mellomrom.


Leverandør

 • Lagt til mulighet for å forflytte leveringsdato på bestillinger


Maler

 • Lagt til mulighet til å referere til individ info i enkelte mal-typer


Oppgave

 • Lagt til mulighet til å se utfylte skjemaer


Ordre

 • Rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å lagre ordre etter å ha åpnet en blokk for redigering
 • Synlighet for YSR knappen på blokker er nå avhengig av at YSR-modul er aktiv
 • Rettet en feil som gjorde at dialogen for varenummer-overganger ikke ble vist dersom en vare bakover i kjeden fortsatt var på lager.
 • Rettet en feil som gjorde at varenummer bakover i kjeden for nummeroverganger stoppet på første nivå. Nå vises alle nivåer bakover i kjeden.
 • Rettet en feil hvor varsel om negativ beholdning ved fakturering kunne fremkomme feilaktig dersom ordren ikke var lagret før fakturering ble påbegynt.
 • Rettet en feil med automatisk overføring av vare ved ordre opprettet fra elektronisk bestilling.
 • Endret sortering på lister over retur (søk + diverse faner) til å være dato synkende.


Priser

 • Lagt til mulighet for å ekskludere varer som ikke har pris på eksternt prishotell ved pris-synkronisering for det nye prishotellet.
 • Rettet en feil hvor opprinnelig pris ikke ble ivaretatt i pris-endringsloggen ved første prisendring på varen.


Regnskap

 • Rettet feil med dimensjoner ved import fra Huldt & Lillevik.
 • Rettet feil med at fakturajournaler ble liggende igjen med status "Behandles" ved feil ved bokføring.
 • Lagt til støtte for import av bilag fra IFS (krever modultilgang).


Salg

 • Blokker kan nå ha flere tekster.
 • Lagt til en ny fane som samler tekster for alle blokker, hodet og linjen som er markert i grid, slik at det er enklere å få oversikt over salgstekster.
 • Flyttet sendinger Lagt til en ny fane som inneholder sendinger, slik at man kan se ordrelinjene og sendinger samtidig. Denne fanen vil åpnes automatisk hvis "Levering" fanen trykkes på.


Sendinger

 • Endret på hvordan sendinger blir forhåndsvist. Forhåndsvisningen vil nå dukke opp på høyre siden av gridet, i stedet for å åpnes i egen fane. Forhåndsvisningen vil og nå alltid være PDF, uavhengig av om sendingen kommer fra en lokal eller ekstern transportør