Generelt

 • Rettet en feil hvor blanke rapporter ble sendt til utskrift ved hurtigprint.
 • Lagt til mulighet for automatisk oppdatering av valutakurser gjennom automatisk jobb.
 • Lagt til mulighet for hurtig navigering mellom detaljvindu når det et detaljvindu åpnes fra et søkeresultat. Denne navigeringen baserer seg på resultater som er tilgjengelig i søket til enhver tid. Dersom søket lukkes vil hurtignavigeringen forsvinne.
 • Rettet en feil i filutforsker hvor navigeringsknapper overlappet scrollbar i PDF visning.
 • Sorterings nøkkel for valutaer vises nå i valuta oversikten i Quick3.
 • Lagt til integrasjon mot Pricer (krever ny versjon av Utility Service)
  • Lagt til automatisk jobb som oppdaterer priser ut til pricer etiketter i et gitt intervall.
  • Mulighet til å koble vare mot pricer etikett via mobil app.


Artikkelsøk

 • La til kolonne som viser artikkelens tittel for klientens språk
 • La til mulighet for å søke på innholdet i artikkeltekst via avansert søk

Bestilling/Varemottak

 • Lagt til automatisk oppretting av innprislinje dersom en vare blir bestilt fra en annen leverandør enn varens hovedleverandør og ingen prislinje eksisterer for den nye leverandøren.
 • Rettet en feil hvor status på tilhørende bestillinger ikke ble oppdatert ved godkjenning av fakturakontroll på varemottak.
 • Rettet en feil hvor lagring av bestilling før påbegynnelse av manuelt varemottak ikke alltid startet varemottaks modus. 
 • Rettet en feil hvor menyen på bestilling kunne forsvinne ved lagring dersom status hadde blitt endret til delvis fakturakontrollert mottak. 
 • Rettet en feil hvor mva på varelinjer ikke ble oppdatert dersom man byttet leverandør og leverandøren hadde en annen bokføringsregel.
 • Rettet en feil hvor det i noen tilfeller var mulig å reversere varemottak selv om det fantes lagertransaksjoner etter mottaket var gjennomført.


Dagsrapport

 • Lagt til mulighet for å oppheve godkjenning av dagsjournaler for admin brukere.


Dokumentsenter

 • Lagt til mulighet for å endre kurs på reskontro linjen i bokføringslinjer.
 • Lagt til mulighet for å droppe filer i dokumentsenter søket. Et dokumenthode med tilknyttning til filen som ble importert blir automatisk opprettet og åpnet. Valget for import er også tilgjengelig fra hamburger menyen i søket.
 • Lagt til mulighet for å velge kunde/leverandør konto på bokføringslinjer.
 • Lagt til beskrivelse felt på bokføringlinjer.
 • Lagt til mulighet for å knytte konteringstyper mot konteringsoppsett. 
 • Lagt til mulighet for å bokføre bilag med kun reskontro rad selv om beløpet er 0.
 • Lagt til varsling tilbake til brukeren som forespurte godkjenning når bilaget blir godkjent/avvist.
 • Lagt til mulighet for å koble kunde mot konteringsoppsett under fanen "Styring" på kunde.
 • Endret rekkefølgen på visning av dokumenter, slik at dokumenter som blir lagt til først vises først i utlistingen.
 • Endret måten konteringsoppsett dropdown listen blir utfylt på. Dette foregår nå etter følgende prioritert rekkefølge:
  • Dersom kunde/leverandør har konteringsoppsett tilknyttet vil bare disse vises.
  • Dersom kunde/leverandør IKKE har oppsett, vil vi se om konteringstypen har konteringsoppsett tilknyttet og bare vise disse.
  • Dersom ingen har tilknyttede oppsett, vil listen vise konteringsoppsett som ikke er koblet mot kunde/leverandør eller konteringstype.
 • Bilagsnummer blir nå oppdatert etter bokføring uten å måtte åpne dokumentet på nytt.
 • Rettet en feil hvor debet/kredit ikke ble byttet om for linjer hentet fra konteringsoppsett dersom konteringstypen var satt med "Omvendt postering".
 • Rettet en feil hvor bilag som var bokført men som ikke var godkjent/avvist ble borte fra godkjennings listen. Nå vises bilagene her selv om de er bokført.
 • Rettet en feil hvor det var mulig å legge til bokføringslinjer etter at bilaget var bokført.
 • Rettet en feil hvor oppfrisk av bilag i listen over bilag til godkjenning ikke oppdaterte dataene i griddet på rader som allerede lå i listen.
 • Rettet en feil hvor knapper/meny alternativer ikke ble skjult når dokument ble bokført.
 • Lagt til mulighet for at administratorer kan fjerne brukere fra godkjennings listen på dokumenter etter at dokumentet er bokført.
 • Lagt til støtte for motpostnummer søk i motpostnr feltet i bokførings griddet, samt åpnet for å kunne legge inn motpostnummer manuelt på rader.


Individ

 • Rettet en feil hvor individer kunne få feil modell ved oppretting fra regnr. søk.
 • Lagt til mulighet for å merke intern tekst som viktig


Importveiviser

 • Lagt til støtte for opp til 9 leverandørvaregrupper i vareimport.
 • Lagt til trimming av tekst (fjerner luft i forkant og etterkant av tekst). 


Leverandør

 • Rettet en feil der sletting av mange varegrupper (varegruppemapping) ikke lot seg gjøre pga tidsbegrensning.
 • Lagt til visning av bankkonto i leverandørsøk


Merke/modell-register

 • Rettet en feil hvor verdiene for undernode1/2 kunne forsvinne når man byttet modellvisning.


Regnskap

 • Lagt til mulighet for å "dra og slipp" filer i dagbok søket. Ved fil opplastning vil en dialog vises der typen må velges.
 • Lagt til validering ved bokføring slik at mva-koder som er deaktivert ikke kan benyttes.
 • Lagt til mulighet for å sortere/filtrere og omrokkere kolonner i reskontro rydding griddene.
 • Reskontro tab: 
  • Sortering på beløp vil nå sortere på absoluttverdi. 
  • Lagt til filter mulighet på griddet.
 • Rettet en feil hvor advarsel dialog ble vist dersom man markerte flere rader med samme bilagsnummer i dagbok og valgte "Linjeoperasjoner" -> "Vis posteringer". Advarsel dialogen blir nå bare vist dersom man markerer 5 eller flere forskjellige bilagsnummer. 
 • Rettet en feil øresfeil ved validering av sum per bilag der flere valutaer var benyttet.
 • Lagt til støtte for "Faktura dimensjon" føring på kunder som har bokføringskategori satt til "Intern garanti", "Intern reklamasjon" eller "Intern annet". Dette vil da si at disse bokføringskategoriene vil også få dimensjonsverdier tildelt på bokføringsraden mot kundens konto så fremt kontoen er satt opp til å tillate prRemittering

 • Generell visuell forbedring av bildet.
 • Lagt til visning av kreditnotaer i remitteringslisten.
 • Lagt til fargekoding på linjer dersom bilag mangler godkjenning i dokumentsenter. Linjer som enda ikke er godkjent vil heller ikke være mulig å remittere. 
 • Lagt til mulighet for å åpne dokumenter i dokumentsenteret direkte fra linjene i remittering.


Salg

 • Rettet en feil hvor maler kunne bli lagret med dimensjonsverdier.
 • Flyttet filutforsker til øverste tab rekke i alle salgsbilder slik at visning av filer kan benytte større deler av skjermen.
 • Rettet en feil ved beregning av pris på sett-vare for ordre opprettet fra elektronisk bestilling.
 • Viktige tekster for individ og blokk vil nå vises ved åpning av tilbud eller ordre, sammen med viktig tekst for kunde.
 • Lagt til mulighet for å merke intern blokktekst som viktig.
 • Rettet en feil der farlig gods ikke ble splittet på egen plukkliste ved samtidig plukking fra pakkekø.


Varer

 • Lagt til kolonner for lagerbeholdning i varekobling grid og variant grid
 • Lagt til en "brukes av" knapp i varekoblinger fanen.


Webshop

 • Lagt til støtte for salg av kapitalvarer.
 • Lagt til støtte for å vise webaktive filer som ikke er bilder som lenker på vareside.
 • Lagt til Robots.txt fil som kan redigeres fra Webshop innstillinger vinduet i Quick3.
 • Lagt til mulighet for å koble fokusvarer mot varegruppe og artikkelgruppe.
 • Rettet en feil hvor endring av adresse på "Min side" endret leveringsadresse istedet for fakturaadresse.
 • Flyttet modellfilter inn i det generelle varefilterert.
 • Det er nå mulig å sette ikon og farge på lagerstatus tekster fra Webshop innstillinger vinduet i Quick3.
 • Varer som ikke er på lager viser nå leveringsdato hvis det finnes en leveringsdato å vise frem.