3.1.14.6 (28.04.2021)

Generelt

 • Lagt til oppsett for bulk utsending av epost (kampanje og fakturalevering)
 • Rettet et generelt problem med avrunding i salgs og innkjøps bilder.


Dagsrapport

 • Rettet en feil hvor stemplinger som gikk over et døgn kun viste antall timer i det siste døgnet stemplingen var registrert på, og ikke totalt antall timer.


Fakturalevering

 • Lagt til mulighet for å endre fakturadato


Importveiviser

 • Rettet en feil i vareimport som kunne føre til at rabatter ble nullet ved oppdatering av innpriser.
 • Rettet en feil i vareimport som kunne føre til manglende info dersom varer eksisterte på flere leverandører.
 • Rettet en feil i vareimport der duplikate leverandørvaregrupper kunne oppstå.
 • Hastighetsforbedringer ved import av varekoblinger i vareimport.


Kunde

 • Organisasjonsnummer vil nå bli satt hvis kunden blir opprettet/oppdatert via 1881


Mine oppgaver

 • Rettet et problem hvor checkboksene for å skjule oppgaver ikke reagerte på klikk.


Ordre/plukkliste

 • Lagt til varsling for overskriding av kreditt ved lagring av ordre, med mulighet til å sette ordren på hold.
 • Rettet en feil hvor opprettelse av ordre fra kundekort ikke tok hensyn til profilens standard lager
 • Rettet et problem med QSR import hvor varer fra QSR service som ikke fantes lokalt eller på eksternt prishotell stoppet import av servicer.
 • Rettet en feil der allerede plukkede linjer ble med i utvalg for å beregne om en blokk med samlet levering kunne plukkes.


Pakkekø

 • Rettet en feil som førte til at ikke-leverbare blokker med samlet levering ble med i pakkekø.
 • Ved bruk av "Samleplukking kun tillatt for ordre plukket samtidig fra pakkekø" sjekkes det nå også alltid om ordre er merket med samlefaktura som kriterie for om ordren skal samleplukkes eller ei. Ordre som plukkes samtidig men ikke er flagget for samleplukking (samleplukkliste+samlefaktura) vil bli holdt helt separat.


Regnskap

 • Rettet en feil i uthentig av purringer som kunne gjøre at poster ble vist i utvalget selv om antall dager definert i intervall 2 i purreoppsett ikke hadde passert. Denne feilen oppsto kun dersom man hadde tilbakestilt purrenivået på poster i reskontro.
 • Rettet en feil hvor kolonne filter funksjonen i reskontro oppryddings griddene ikke ble vist korrekt.
 • Kraftig forbedret ytelsen ved uthenting av mange reskontro poster i oppryddings griddene.
 • Rettet en feil i remittering hvor forsøk på å remittere en splittet linje førte til at alle poster som den splittede linjen tilhørte ble merket som remittert. 
 • Rettet en feil hvor bokføring av indirekte frakter ble feil i forhold til MVA dersom fraktkostnader ble fordelt på varer.


Sendinger

 • Rettet et problem hvor priser i sendingsdialogen kunne bli vist feil
 • Rettet en feil hvor autoprint ikke fungerte for sendinger opprettet med lokale sendingsprodukter


Varejustering

 • Rettet et problem hvor desimaltall ble fjernet fra verdier i justeringer3.1.14.6 (07.04.2021)

Generelt

 • Lagt til mulighet for å sette opp AutoPrint ved opprettelse av sendinger.
 • SMS- og Epost-maler støtter nå profil.
 • Lagt til Webshop ordre som maltype. Denne kan har mulighet for "Handlekurv URL" som gjør at mottaker kan åpne eksisterende ordre direkte i webshop.
 • Lagt til mulighet for å registrere engangsadresser.
 • Kalkulering av pris på fraktvarer bruker nå MVA oppsettet som er satt på varen i Quick for beregning av moms.


Bestilling

 • Lagt til logg for sending av bestillinger, kan vises fra "Kommunikasjon" fanen på leverandør.
 • Lagt til vising av første bekreftet leveringsdato på lageroversikt for varer.
 • Rettet en feil relatert til blanke lev.varenummer ved bestillingseksport.


Dagsrapport

 • Lagt til mulighet for å godkjenne linjer i dagsrapport.
 • Lagt til ny fane "Relaterte ordre", denne viser ordre som er knyttet mot stemplinger som er registrert på angitt dag.


Importveiviser

 • Lev. varenummer er nå påkrevd i vareimport. 


Individ

 • Lagt til mulighet for å søke på individer på lokasjoner via avansert søk.
 • Lagt til visning av lokasjon i søkeresultatet.


Kampanje

 • Lagt til mulighet for å filtrere kunder via flere utvalg med "Finnes i begge" operasjon.


Kunde

 • Fjernet retur ordre fra "Varer i ordre" fanen.
 • Lagt til mulighet for å inkludere fakturerte ordre i ordre oversikten under fanen "Salg".


Pakkekø

 • Rettet feil der autoprint knyttet mot plukkliste ble trigget flere ganger dersom samtidig plukking fra pakkekø.
 • Rettet feil der slettede ordre ble inkludert ved innhenting av restnoterte ordrelinjer til samme kunde.
 • Rettet feil med at enkelte ordre ikke dukket opp i pakkekø. 
 • Rettet en feil der samlet levering ikke var tatt hensyn til ved inkludering av restnoterte ordrelinjer fra samme kunde.


Tilbud/Ordre/Plukkliste

 • Lagt til generisk mulighet for import av varer med antall på blokker.
 • Rettet en feil der plukklister ble samlet selv om "Samleplukking kun tillatt for ordre plukket samtidig fra pakkekø" var satt på.


Varemottak/Fakturakontroll

 • Rettet en avrundingsfeil på linjenivå som kunne oppstå dersom rabatt og rabatt 2 var benyttet på linjer, og som påvirket visning av totalen.3.1.14.4 (24.03.2021)


Generelt

 • Det er nå mulig å søke på OrgNr i Kunde og Leverandør-søkene.


Importveiviser

 • Lagt til mulighet for bruk av nøkkelkolonne 2 (sekundærnøkkel). Ved import vil det først bli forsøkt matching på nøkkelkolonne, så på nøkkelkolonne 2. Første match gjelder.


Varemottak/Fakturakontroll

 • Rettet en feil hvor det var mulig å fullføre fakturakontroll flere ganger.
 • Rettet en avrundingsfeil ved fakturakontroll i valuta som var kombinert med distribusjon av kostnader til lagerverdi.


Tilbud/Ordre/Plukkliste

 • Lagt til kundehistorikk fane
 • Det er nå mulig å redigere samlet levering på ordre selv om ordren er dellevert.
 • Innstilling "Samleplukking kun tillatt for ordre plukket samtidig fra pakkekø" er flyttet til innstillinger for Plukkliste under Salg (i klientinnstillinger), og gjelder nå også for manuell plukking. Med denne innstillingen på vil eneste mulighet for samleplukking være for samtidig plukking fra pakkekø. 


3.1.14.0 - 3.1.14.3


Generelt

 • Forbedret ytelse i en lang rekke sammenhenger
 • Lagt til filter og eksport mulighet i en rekke grid.
 • Rettet en feil hvor notifikasjonen med "Andre personer redigerer også dette vinduet" ble vist for ofte. Denne ble vist selv om andre personer åpnet faner som var skjult. Notifikasjonen vil nå bare bli vist dersom andre person åpner en fane som man faktisk har åpen og synlig.
 • Rettet en feil hvor "Avbryt" på spinner elementer ikke fungerte.


Bestillinger/Innkjøpsbehov

 • Ønsket leveringsdato blir ikke lenger fylt ut automatisk ved oppretting
 • Rettet en feil hvor hovedvaren for varer koblet med "Andel av" varekobling ikke ble tatt med i beregning for antall i bestilling ved generering av innkjøpsbehov.
 • Rettet en feil hvor hovedvaren for varer koblet med "Andel av" varekobling ikke ble med i summeringen av antall i bestilling på den koblede varen. I bestilling viser nå sum av egen beholding i bestilling + sum av hovedvare i bestilling ganget med faktor.
 • Lagt til mulighet for å slette sendte bestillinger.
 • Forbedret ytelse ved generering av innkjøpsbehov og uthentig av innkjøpsbehov.
 • Diverse forbedringer av bestillingseksport til Spare Parts Service (SPS).


Dimensjoner

 • Lagt til mulighet for å søke på samtlige parametere som er merket med "Inkluder i søk" i merke og modellregisteret ved søk i prosjekt dimensjon. 


Dokumentsenter

 • Lagt til mulighet for å opprettet "Konteringstyper".  Disse var tidligere låst til systemtypene "Kjøp" og "Utlegg", men disse er nå mulig å redigere selv fra egen hovedmeny.
 • Standard bilagstype hentes fra konteringtype ved valg av konteringstype i dokumentsenter.
 • Reskontro type (leverandør, kunde, ingen) styres fra konteringstype. Felter i dokumentsenteret vises/skjules basert på reskontrotype satt på valgt konteringstype.
 • "Omvendt postering" valget på konteringstyper vil gjøre at postering vil oppføre seg som kredit, uavhengig av fortegn på beløpet man legger inn som total i dokumentsenteret.
 • Rettet en feil hvor varsel om at postnummer er benyttet tidligere ikke ble aktivert når postnummer var lagt inn på et dokument som ikke enda var bokført.
 • Fjernet input felter for manuell bokføring, dette gjøres nå direkte i gridet som har fått full redigeringsmulighet!
 • Lagt til visning av bilagsnummer og mulighet for å åpne bunt på bokførte dokumenter.
 • Lagt til mulighet for å legge til postnummer og motpostnummer på linjer. Dette er kun tilgjengelig dersom reskontrotypen på konteringstypen er satt til "Ingen".
 • Bokføring av dokumenter blir nå direkte bokført til hovedbok og reskontro, bunter vil fortsatt bli liggende med status "Generert", men reskontro rader vil komme på plass. Dette fører til remitteringsposter også kommer direkte når dokumentet er bokført. Funksjonsmessig kan dette sammenlignes med hvordan fakturajournaler fungerer.
 • Lagt til kolonne for å vise om rader i leverandør reskontro har dokumenter tilknyttet.
 • Rettet en feil hvor det var mulig å bokføre poster med momskoder som hadde ugyldig kontooppsett på MVA-koden.
 • Rettet en feil hvor validering av dimensjoner satt på linjer for konto som krevde dimensjon ikke fungerte.


Eksterne prislister

 • Rettet en feil hvor "Siste eksterne prisoppdatering" viste feil tidspunkt.
 • Lagt til mulighet for å sette opp Rabatt2 i varegruppe mapping fra det nye eksterne prishotellet.


Importveiviser

 • Lagt til støtte for import av Produsent (leverandør) i vareimport.
 • Lagt til støtte for import av Tilbehørsvarer og Alternative varer i vareimport. Dette kobles med multikolonneoppsett for hvert av feltene, som kobler kolonnene til ett felt av typen tabell/samling (merket med ([]. Dermed  støttes x antall tilbehørsvarer og x antall alternative varer. 
 • Lagt til støtte for å velge nøkkelkolonne i vareimport, varenr eller leverandørs varenr. 
 • Rettet en feil i vareimport der det kunne oppstå duplikate innprislister.
 • Rettet en feil i individimport med oppdatering av parametre. 


Integrasjoner

 • Ferrari-integrasjon
  • Lagt til støtte for oppdatering av kundeinformasjon fra kundeprospekter (Prospect and Leads). Foreløpig kun for eksisterende kunder (addresseinfo, fødselsdato, etc.). 
  • Lagt til støtte for oppdatering av fører- og eierinfo (Driver change).

 • Meca

  • Mulighet til å importere handlevogn fra meca webshop inn i ordre

  • Støtte for elektronisk bestilling

 • PartShare

  • Rettet en feil hvor griddet for PartShare ikke ble fylt med informasjon automatisk når fanen ble lastet.


Kalkyler

 • Lagt til to nye kalk.grunnlag: Pris fra referert prisliste og Netto fra referert prisliste
 • Rettet en feil med kalkyler som kun hadde en avrundingslinje


Kasse

 • Lagt til dialog for valg av overførte varer


Kunde

 • Lagt til "Varer i ordre" fane inne på kundekortet.
 • Lagt til "Sendinger" fane


Lager

 • Rettet feil i "Lageroversikt - avansert" der man ikke ble varslet om evt. ulagrede endringer ved endring av valgt lokasjon.
 • Rettet en feil ved bygging av hierarki i "Lageroversikt - avansert", der enkelte lokasjoner ble usynlige.
 • Rettet en feil i "Lageroversikt - avansert" der seleksjon av lokasjon sluttet å virke etter filtrering.
 • Lagt til valg for hvilke lokasjoner som skal inkluderes når disponibel 1 og 2 beregnes i varesøk.
 • Lagt til mulighet for å sette opp rotnoder som skal inkluderes for varesøket inne på innstillinger på ressurs.
 • Endret slik at disponibel 1 og 2 i tilbud og ordre forholder seg kun til det hovedlageret som er satt på tilbudet/ordren.
 • Rettet en feil i forbindelse med disponibel 1 og 2 hvor beholdning på hold ble trukket ifra i tillegg til ordrebeholdning dersom begge disse valgene var gjort.
 • Endret mulighetene i oppsettet for disponibel 1 og 2. Reservert og ordrebeholdning kan ikke lenger kombineres, og på hold valget er kun tilgjengelig dersom ordrebeholdning er valgt.
 • Rettet en feil hvor ordrer med ordrestatus merket som "Hold" ikke ble inkludert i beholding på hold.


Leverandør

 • Bestillingsforslag blir ikke lenger oppfrisket ved lagring. Dette gjør at sortering i griddet beholdes selv ved lagring av leverandøren.


Merke/modell

 • Flyttet "varer" fane først
 • Lagt til hurtigtaster for faner


Ordre/Tilbud/Faktura

 • Betydelig raskere uthenting av enkelt-ordre i ulike kontekster.
 • Lagt til mulighet for å kopiere linjer fra en blokk til en annen på tilbud.
 • Rettet feil ved utlisting av betalinger knyttet mot faktura (f.eks. på fakturautskrift), der beløp fra manuelle kryssinger mot flere faktura ble feil.
 • Forbedret funksjonalitet rundt håndtering av varer som er overførte til andre varer
 • Lagt til dialog for å velge tilbehør når man legger til en vare som har tilbehørskoblinger
 • Rettet en feil hvor kontantnota kunne ende opp som åpen samlefaktura.
 • Lagt til validering om at kunde er valgt før lagring av tilbud og ordre.
 • Lagt til advarsel dersom inaktive varer legges til på tilbud eller ordre.
 • Endret slik at alle konteringsoppsett som er knyttet til kunde/leverandør pluss all konteringsoppsett som ikke er knyttet til kunde/leverandør vises i listen for oppsett i dokumentsenteret.
 • Rettet en feil hvor det var mulig å lagre ordremaler med individ koblet.
 • Rettet en feil hvor Disp1 og Disp2 kolonnene ble farget rød hvis antallet var lik 0. Kolonnene blir nå bare farget rød dersom antallet er mindre enn 0.
 • Rettet en feil hvor det ikke var mulig å fakturere en ordre som var koblet til en samleplukkliste som inneholdt flere ordre.
 • Rettet en feil hvor prisen på inkluder varer ikke ble rekalkulert korrekt ved endring av kunde/debitor på tilbud og ordre.
 • Rettet en feil hvor inkluder varer kunne få endret pris ved oppdatering av priser, selv om linjen var fakturert.


Pakkekø

 • Rettet feil med at ordre sendt manuelt til pakkekø ikke dukket opp, samt lagt inn fremheving av denne type ordre i pakkekø-grid. 
 • Rettet feil der ordre med ikke fulleverbare varer i sett dukket opp i pakkekø.
 • Lagt til mulighet for å inkludere restnoterte ordrelinjer til samme kunde ved plukking fra pakkekø.
 • Lagt til mulighet for å spesifisere at kun ordre plukket samtidig (der hvor ordre/ordrelinjer fra samme kunde blir inkludert) fra pakkekø skal samleplukklistes. Plukking av enkeltordre med denne innstillingen på sørger for at ingen andre ordre kan samles i denne plukklisten.
 • Kraftig forbedret ytelse ved generering av pakkekø.
 • Lagt til "Samlever pakkekø" hake på ordrestatus. Denne styrer hvilke ordrestatuser som skal inkluderes ved samlevering fra pakkekø.


Plukkliste

 • Det er ikke lenger mulig å søke på kundenavn, merket, kundens ref i plukklistesøket. Til gjengjeld er ytelsen kraftig forbedret. 
 • Ved samleplukking vil kriteriene for samlefaktura bli sjekket samtidig dersom ordren skal samlefaktureres.
 • Lagt til beskjed ved åpning av plukkliste hvis plukklistens kunde har flere åpne plukklister


Priser

 • Lagt til mulighet for å redigere "Fra antall" og "Til antall" på arvede prislinjer.
 • Kalk.grunnlag på utprislinje vil nå vise kalk.grunnlaget for kalkylen for linjen. Hvis den ikke har kalkyle vil innpris vises.
 • BF% vil nå alltid regnes ut basert på innpris, uavhengig av kalk.grunnlag for utprislinjen.


Regnskap

 • Lagt til støtte for bruk av liste og intervall for kontoer i ett og samme felt i rapportoppsett. Bruk '-' for intervall og ',' for liste. 
 • Rettet misvisende ledetekster i rapportoppsett.
 • Rettet feil kalkulering av mva beløp på statuslinjen i dagbok.


Sendinger

 • EDIPost
  • Lagt til støtte for å knytte en EDIPost avsender til en rot lagerlokasjon.
  • Lagt til støtte for å kunne velge en annen EDIPost avsender i sendingsdialog, hvis EDIPost kontoen har flere avsendere.
 • Lagt til mulighet for å knytte en eksisterende sending til en plukkliste
 • Lagt til mulighet for å vise kun importerte og lokale produkter ved opprettelse av sending
 • Lagt til mulighet for å bruke lokale priser for eksterne produkter
 • Lagt til mulighet for å sette lokale pris basert på vekt på sending og postnummer til mottaker via prisparametere.


Stemplinger

 • Lagt til mulighet for å godkjenne dagsrapporter.
  • Oppsett av hvilke brukere som skal godkjenne for hvem gjøres under innstillinger på ressurskortet.
  • Liste over ikke godkjente dagsrapporter vises under "Mine oppgaver".
  • Fra listen og ikke godkjente dagsrapporter kan dagsrapport åpnes i godkjennings modus.
 • Rettet en feil hvor sum på radene kunne være feil for timer og minutt visning.
 • Lagt til knapper for å enkelt navigere frem og tilbake mellom dager. Disse har også hurtigtaster, Alt+PageUp og Alt+PageDown
 • Kraftig forbedret ytelse for uthenting linjer både i dag visning og måned visning.
 • Kraftig forbedret ytelse for uthenting av status og logg linjer i stemplingskonsoll.
 • Fraværs dialogen har fått en oppgradering.


Varemottak/Fakturakontroll

 • Lagt til mulighet for å reversere varemottak. NB! Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom ingen lagertransaksjoner har forekommet på involverte varer etter at varemottak ble utført.
 • Rettet en feil hvor varemottak ikke ble samlet til samme varemottak dersom endringer i valutakurs hadde forekommet mellom varemottakene.
 • Rettet en feil hvor fakturakontroll i valuta i noen tilfeller ikke kunne bokføres på grunn av avrundings problematikk.
 • Lagt til mulighet for lokasjonssøk ved varemottak uten å måtte spesifisere hovedlager (angitt på bestilling/mottak) i søkestrengen. Det samme gjelder ved opprettelse av nye lokasjoner fra søk.
 • Alle lokasjoner opprettet fra søk er nå tvunget til store bokstaver. 
 • Relokering av varens beholdning til valgt lokasjon dersom denne endres ved varemottak er nå standard. Kan overstyres ved å fjerne avhukning på innstillingen "Reloker varens lagerbeholdning til ny lokasjon dersom endret ved varemottak" under Lager i Klientinnstillinger.
 • Lagt til mulighet for å fjerne ibregning av fraktpåslag satt på varen ved beregning av lagerverdi ved varemottak og fakturakontroll.
 • Rettet en feil hvor frakter lagt til ved varemottak ikke ble tatt med i totalen for varemottaket.


Varer

 • Lagt til kolonne som viser varens faktiske lagerbeholdning i varesøk.
 • Lagt til mulighet for å definere lager(e) som skal innkluderes ved visning av beholdning i varesøket. Innstilling for dette ligger under "Salg" fanen i klientinnstillinger. Denne innstillingen kan settes til:
  • Vis sum beholding alle lager
  • Vis sum beholdning brukerens tilknyttede lager
  • Vis sum beholdning for primærlager
 • Kraftig forbedret ytelse ved søk på strekkoder.
 • Lagt til mulighet for å gjøre forenklet kopiering ved kopiering av varer, styres av klientinnstilling som kan aktiveres under "Diverse" fanen i klientinnstilinger.


Webshop

 • Avrunding på priser vil nå kun gjelde i forbindelse med visning av priser i søk og inne på varer. Når brukeren legger varen i kassen vises en ikke-avrundet pris. Det er også den ikke-avrundede prisen som utgjør grunnlaget for summeringer og moms på ordren. 
 • Forbedret ytelse ved endring av ordre.
 • Forbedret ytelse ved uthenting av varer i varegrupper.
 • Lagt til mulighet for å bestemme farge på lager-ikoner. 
 • Lagt til støtte for vannmerking av bilder.
 • Lagt til støtte for å definere en "anonym kunde" som vil benyttes for de som ikke er logget inn i webshoppen. På denne måten kan man sette opp regler for en ikke innlogget kunde på samme måte som andre kunder.
 • Rettet feil på varer hvor hyperlenker uten språk ikke dukket opp.
 • En lang rekke forbedringer på "Min side". 
 • Fokusvarer er nå tilgjengelig på varegrupper.
 • Lagt til innstilling for skjuling av varegrupper i søkefilter.