1. januar 2019 tredde den nye Kasseloven i kraft med noen nye krav i forhold til funksjonalitet og rutiner for kassesystemer.


Kasseskuff
Det kreves at dere har en integrert kasseskuff som åpnes automatisk når det bekreftes betaling med kontanter.  For å åpne kasseskuffen uten at det foretas noe salg er det lagt til et nytt ikon i kassebildet, til høyre for beløpsfeltet.


All åpning av kasseskuff som utføres via Quick3 logges. Det er ikke mulig å utføre salg mens kasseskuffen er åpen, og det logges når skuffen lukkes.


Kasseskuffen kan kobles sammen med en Star kvitteringsskriver eller hvis dere kjører kvitteringer på laserskriver må dere ha en USB skuff som er kompatibel med Quick3.  De fleste Quick3 brukerne har allerede integrert kasseskuff.
Ta kontakt hvis dere ønsker tilbud på kassaskuff og jobben med integrasjonen.


Kassepunkt
Det skal være et fysisk kassepunkt, dvs en pc som fungerer som kasseapparatet, kvitterings skriver (evt A4 skriver), integrert kasseskuff og bankterminal.


Kassekvittering
Det skal alltid skrives ut kvittering på innslag i kassen.  Sjekk derfor innstillingen under Kasser, og åpne den definerte kassen.  Skriv ut kvittering automatisk må settes til Ja.


Bankterminal
Det er ikke noe krav til at bankterminalen skal være integrert.
Hvis bankterminalen ikke er integrert skal kvitteringen fra bankterminalen merkes med «Ikke kvittering for kjøp».
Hvis bankterminalen er integrert, og terminalen ikke skriver ut egen kvittering, skriver Quick3 også ut info om banktransaksjonen.


Returkvittering
Dette er det samme som en kontantnota med minus antall og skrives ut på samme måte som et vanlig kassesalg.


Kopikvittering
Hvis det skrives ut kopi av salgskvittering skal denne skrives ut med teksten Kopi.  Rapporten er oppdatert ihht dette.


Pro forma kvittering
Dette er ment for å vise foreløpig registrert salg.  Dette gjelder i hovedsak for restaurant bransjen, og vi støtter derfor ikke dette i Quick3.


Utleveringskvittering
Dette er stadfesting av kredittsalg, og er det samme som utskrift av pakkseddel.


Treningskvittering
Har ikke støtte for dette.  Må utføres på lik linje med et vanlig salg, men tekste den som ‘Treningskvittering’, og husk å tilbakeføre salget med negativt antall og med samme betalingsmiddel.


Kvittering fra betalingsterminal
Hvis bankterminalen har print mulighet skrives kvitteringen ut på denne automatisk når det bekreftes salg med kort.  For integrerte terminaler skrives betalingsinformasjon ut på salgskvitteringen fra Quick3.


Kontinuerlig bruk
Det kreves at alt salg og alle transaksjoner som berører kassebeholdningen skal registreres fortløpende i kassen.  Husk derfor på å være nøye med at også uttak fra kassen registreres på det tidspkt det faktisk tas ut penger for å utføre ‘småkjøp’, og registrere tilbakebetaling etter uttak når evt vekslepenger legges tilbake.  Bruk rutinen Kontant uttak fra kassebildet.  Transaksjonen belaster kassebeholdningen og bokføres mot en mellomregningskonto for Uttak fra kasse. Se brukermanualen for mer beskrivelse.


Elektronisk journal
Skatteetaten har innført et standardformat for overlevering av regnskap- og kassasystemdata.
I første omgang innføres dette for kassesystemdata, og vil gjelde fom 1.januar 2019.


Alle transaksjoner logges ihht kravene og er tilgjengelig for eksport når det måtte være behov for det.  Det er ikke noe krav om fast rapportering, men denne skal kunne kjøres ut på forespørsel ved f.eks bokettersyn eller pålegg fra revisor.


Eksporten kjøres fra menyen under Periodiske rutiner.  Se artikkelen SAF-T eksport – Kasseloven i manualen for mer info.


Z-rapport
En Z-rapport er en sammenstilling av dagens registreringer i kassesystemet.  Dette er den samme rapporten som skrives ut automatisk når kasseoppgjøret kjøres.  Rapporten nummereres fortløpende med et unikt kasseoppgjørsnr.  Se manualen for mer beskrivelse.


X-rapport
En X-rapport er en sammenstilling av registreringer i kassesystemet siden forrige Z-rapport.
Se manualen for mer beskrivelse.


Returer
Returer vises som enkelttransaksjoner på kasseoppgjøret med minus mot kontanter og henvisning til et kontantnotanr.


Total omsetning netto
Summen av salg, returer og annen statistikk for kassetransaksjoner fremgår på rapporten Kasseoppgjør. 

SAF-T fom 1.januar 2020


SAF-T er et nytt regelverk for rapportering av regnskap- og kassessystemdata i standardisert form som innføres fom 1.januar 2020.  Forkortelsen står for Standard Audit File Tax.


Den nye standardiserte måten å eksportere regnskapsopplysninger på blir obligatorisk for alle bokføringspliktige som oppbevarer regnskapet i elektronisk form. Kravet omfatter de bokførte opplysningene, det vil si innholdet i hovedbok og reskontroer.  Formålet er å effektivisere bokettersyn og bedre dataflyten mellom de ulike regnskapssystemene.


For mer informasjon om dette viser vi til fagartikler på nettet som f.eks på siden til www.skatteetaten.no eller  www.regnskapnorge.no


Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.


Hvis dere har spørsmål ut over dette kan dere ta kontakt med Brukerstøtte på support@quick.no så skal vi besvare så godt vi kan.