Oppgaver kan opprettes direkte i kalenderen ved å merke/dra et felt under ønsket ressurs.Oppgave ressursplanRessursplan kan brukes til oppgaveplanlegging og fordeling fra ressursgruppe inn på ledig ressurs i kalenderen.oppgave i kø