Man kan i Quick3 binde enkeltkunder til prislister eller varegrupper med eget oppsett for rabatter uavhengig av Rabattmatrise eller Kundekategorier og eventuelle andre innstillinger som kan utløse rabatter.


Dette settes opp direkte på Varegruppe eller direkte på ei Prisliste.


Det gjør ingenting om en kategori av andre kunder er knyttet til samme oppsett, enkeltkunder som ikke er i gjeldende kategori kan knyttes en og en om man vil det.


 

Dette kan være ønskelig om:

  • Det laget egen prisliste for den ene kunden.
  • En kategori gir rabatt i flere varegrupper, mens denne ene kunden skal bare ha rabatt i en av dem.
  • Oppsettet skal gjelde så få kunder at det ikke er bryet verd å lage egen kategori
  • Oppsettet er så komplisert at hver kunde trenger å settes opp en og en
  • ..annet


 

Her har vi laget ei egen prisliste, kalt “Wiki-kunder” som vi knytter til en enkelt kunde.

 


Selv om samme prisliste også er knyttet til en Kategori, eller flere, finner Quick3 fint fram i dette.