Prislister deles inn i to varianter, Innpriser og Utpriser, i dette dokumentet ser vi på Innpriser.

 

Innpriser er nesten alltid knyttet til leverandør.


Her setter du opp hva du gir for en vare inn basert på de vanlige kriteriene.


Her er et eksempel på en innpris slik det ser ut på varekortet: 


Som bildet viser kan man gi prisen en rekke innstillinger.


Fra antall og til antall betyr som regel at store innkjøp utløser rabatt hos leverandøren.


F.eks. Kan varen koste Kr.10,- inn så lenge man kjøper færre enn 100 stk. og så går prisen ned til Kr. 8,- for alle man kjøper over dette antallet som vist under.


Og til slutt får man enda ei krone i rabatt hvis man kjøper  1000 stk. eller flere. Her er det ikke satt noe øvre tak så dette er i vårt eksempel maks rabatt.
Så langt har vi kun forholdt oss til Netto innpriser. Mange leverandører selger varer til “Listepris” og gir rabatt på disse prisene til deg som er forhandler.

(Listepris og Veiledende pris til kunde uten MVA er ofte den samme summen.)

 

Det kan f.eks se slik ut:Til forskjell fra det første eksempelet med Netto innpris ser vi her at Listepris vises på varekortet som Kr. 20,- mens Nettopris er Kr. 10,- akkurat som den var når vi ikke opererte med rabatt.


Uansett variant er det alltid snakk om Innpris uten MVA. i alle variantene.


 

Det er to varianter av rabatt: Primær og Sekundær.


Se mer om dette som eget tema under “Priser i Quick3″


 

Man kan også legge inn påslag om man ønsker det, dette kan være for å dekke inn for transport, oppbevaring eller liknenede.


Påslaget kan beregnes ut fra fast sum eller fra prosent av nettopris. 

Til sist kan man sette at en pris gjelder fra en dato og til en annen dato.


Denne funksjonen er lite brukt for innpriser, men til gjengjeld mye i bruk i forbindelse med kampanjer og salg i Utprislister. 

I tillegg til alt man kan styre rundt Innpriser på varekortet kan man lett se en oversikt over innpriser fra en leverandør under “Flisen” som kalles nettopp “Innpriser” i hovedoversikten.


Man kan redigere og endre i denne listen, akkurat som på varekortet for den enkelte vare.


Endringer her vil også endre varekortet for varer du berører.Det man i tillegg kan gjøre fra oversikten for en prisliste er å sette fra og til dato for hele lista under ett. Også her er dette mest aktuelt for Utpriser. 

Det skal også nevnes at fortjeneste på varer du selger alltid regnes ut fra hva du FAKTISK betalte for varen, ikke nødvendigvis det som står på varekortet.


Dette trenger du ikke tenke på i det hele tatt for Quick3 har fullkontroll på dette for deg.


Bruttofortjenesten på den enkelte varelinja på en ordre baseres på varemottaket du gjorde på akkurat denne varen når du kjøpte den inn.


Vanligvis gjøres dette etter FIFO-prinsippet (First in – First out), men andre varianter kan også velges under “Klientinnstillinger”.


Det finnes to unntak fra denne regelen:


  1. Du har ikke varen på lager når du lager ordren, da velger Quick3 å se på den Innprisen som er satt på varekortet.
  2. Varen er satt opp til å selges uten lagerstyring, også her regnes bruttofortjeneste ut fra Innprisen på varekortet.

 

Helt til slutt never vi at vi har et “Prishotell” med prislister fra over 80 leverandører.


Disse prislistene holder vi i samarbeid med leverandørene alltid oppdatert for deg og det vil forenkle håndtering av bestiling, prissetting, opprettelse av vare og prisjustering veldig for deg.


Via dette prishotellet kan du abonnere på oppdaterte prisfiler og dette kan du synkronisere manuelt selv, eller du kan sette opp oppdatering på faste intervaller.