For å opprette en leverandør, har du to muligheter. Opprett fra bunnen av, eller fra leverandør-mal.


1.
Trykk + tegnet til høyre i leverandørsøk-bildet  for å opprette en ny leverandør.
Her legges leverandøropplysninger som kategorier,betingelser og annen viktig leverandørinformasjon/styring.


Konto, bokføringsregel og betalingsbetingelse er viktig informasjon å få på plass med det samme for å unngå problemer i ettertid.

2.
For å opprette fra mal, klikk meny-knappen til høyre og velg Ny fra mal.
Velger du denne måten å opprette leverandør på, vil informasjon som konto, betalingsbetingelser etc. være på plass utifra hva som er satt opp på mal-leverandøren.Hvilke data som skal være ferdig utfylt på mal-leverandøren, kan du selv bestemme.
For å lage en mal-leverandør, klikk på +-tegnet oppe til høyre, legg inn ønsket informasjon, klikk meny-knapp og velg Lagre som mal.Man kan endre oppsettet på mal-leverandøren dersom det skulle være behov for dette.
Klikk meny-knapp til høyre i leverandørsøk-vinduet og velg Rediger mal og den malen du ønsker å redigere.
Når endringene er gjort, klikk meny-knapp og Lagre mal.