Når det opprettes ny leverandør kopieres grunndata fra en malleverandør.  Pass derfor på at malleverandøren har de viktigste feltene for oppsett/innstillinger ferdig utfylt.
På denne måten vil nødvendige innstillinger automatisk bli utfylt, og det er bare leverandørspesifikke felter som må fylles ut.


Innstillinger som må være på plass er:Merk!
Innstillingene kan variere fra leverandør til leverandør, men ved å ha en malleverandør så har dere et utgangspunkt og nødvendige endringer kan gjøres ved behov.


Malleverandør opprettes på samme måte som man oppretter en vanlig leverandør, med unntak av måten den lagres på.


Man skal ikke klikke lagre-ikon, men benytte valget Lagre som mal.