Retur

Returaktiviteter
Ordrestatus Egne ordrestatuser for returordre (systemtype Returordre) settes opp under «Ordrestatus». Det er disse ordrestatusene som vil være tilgjengeli...
Tue, 5 Nov, 2019 at 11:23 AM
Gjennomføring av retur
Generelt Før retur kan gjennomføres må returaktiviteter være satt opp. Les mer om dette her. Det som er viktig å merke seg her er at hver kjede av aktivite...
Wed, 20 Jan, 2021 at 2:47 PM