Salg - Purring/Inkasso

Inkasso – overføring og oppfølging av saker
Avtalen som inngås med Lindorff baserer seg på at første henvendelse fra dem er et inkassovarsel.   Hvis det er ønskelig å starte med å sende påminnelse fo...
Fri, 9 Apr, 2021 at 4:32 PM
Oppsett for inkasso
Vår inkasso løsning støtter integrasjon mot Lindorff for elektronisk overføring og oppfølging av inkassosaker.   Modulen for Lindorff integrasjon må aktive...
Fri, 9 Apr, 2021 at 5:05 PM
Oppsett for purringer
Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå. Som en engangsjobb må purreoppsett klargjøres og varenr for renter og gebyr på opprettes. Pur...
Fri, 9 Apr, 2021 at 4:42 PM
Purringer – Utskrift
Purringer genereres ut fra definert purreoppsett og purrenivå for forfalte reskontroposter. Purrebrevet som skrives ut dokumenterer poster som kvalifiserer ...
Mon, 11 Jan, 2021 at 3:39 PM