Regnskap - Dagbok

Bokfør bunt
Bokføring av bunt må gjøres for å overføre bilag til regnskapet. En lagret bunt anses som en kladd.  Den er tilgjengelig for endringer og du kan gå tilb...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:34 PM
Dagbok / Bunt
Under Dagbok opprettes bunter for postering av bilag.  Det finnes manuelle bunter og automatisk genererte bunter. Du kan legge inn begrensning i søk fel...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:36 PM
Feil i bunt
Bilag i ubalanse Hvis det ikke er ført like mye til debet og kredit for et bilag blir bilaget i ubalanse. Dette angis med en rød kontrollsum.    Fe...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:36 PM
Felter
Dato:  Bilagsdato Periode: Regnskapsmåned for bilaget.  Sammen med årstall for bunten angir dette korrekt regnskapsperiode. Bilagstype:  An...
Wed, 11 Sep, 2019 at 7:15 PM
Hurtigtaster
Enter Flytter markør fra felt til felt. Piltaster Flytter markør mellom felter. Tab Flytter markør fra felt til felt. Ctrl + Ordskiller (Space) ...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:37 PM
Meny fra Bunt
Fra bunten har du tilgang til en del funksjoner under menyknappen oppe i høyre hjørne. Oppfrisk Hvis du opplever forsinkelser i oppdatering ...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:38 PM
Dagbok: Meny fra Dagbok
Fra dagbok har du tilgang til en del funksjoner under menyknappen oppe i høyre hjørne.   Legg til Valg for å opprette ny bunt.  Samme funksjon som e...
Wed, 11 Sep, 2019 at 7:18 PM
Ny bunt
Fra Dagboksbildet opprettes ny bunt ved å klikke på  + oppe i høyre hjørne. Beskrivelse:  Tekst til egen info.  Ikke påkrevet. År: Angir årstall...
Wed, 11 Sep, 2019 at 7:19 PM
Postering av bilag på en linje
Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn ønsket bilagnr serie for de tekstkodene du skal benytte. Dette er en engangs jobb og gjøres som en del av grunnopps...
Thu, 12 Sep, 2019 at 9:28 AM
Postering av bilag på to eller flere linjer
Forberedelser Bilagstyper:  Legg inn ønsket bilagnr serie for de tekstkodene du skal benytte. Dette er en engangs jobb og gjøres som en del av grunnopps...
Thu, 12 Sep, 2019 at 10:06 AM