Regnskap - bokføring av salg

Automatisk kostnadsføring
Begrepet automatisk kostnadsføring kan trenge litt mer forklaring.  I all enkelhet betyr det at samtidig som salget bokføres utføres det automatisk også en ...
Wed, 11 Sep, 2019 at 6:01 PM
Bokføringsregler
Bokføringsregler defineres for å bestemme hvordan salg av varer/tjenester skal bokføres for ulike typer kunder, eller hvordan innkjøp skal bokføres for mott...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:32 PM
Fakturajournal
Fakturajournal er tilgjengelig fra hovedmenyen under Regnskap. Hver gang en faktura opprettes legges den til i en eksisterende fakturajournal som passer da...
Tue, 28 Apr, 2020 at 3:34 PM
Kontogrupper
Alle varer må være tilknyttet en gyldig kontogruppe før varen kan selges.  Mangelfulle oppsett vil gi feilmelding ved gjennomføring av salg.  Kontogruppen l...
Thu, 6 Aug, 2020 at 11:15 AM
Intern lageroverføring
Hvis dere har en lagerstruktur med to forskjellige hovedlagre kan man ta i bruk løsningen for lageroverføring for enkelt å flytte varer fra et hovedlager ti...
Thu, 4 Jun, 2020 at 11:50 AM
Garanti Avsetning
Ved salg av individer med garanti, blir salgsbeløpet inntektsført fullt ut på fakturatidspunktet. Det skal samtidig avsettes for forventede garantikostnader...
Wed, 27 Mai, 2020 at 4:53 PM