Regnskap - oppsett

Betalingsmidler
Betalingsmidler opprettes under menyen Betalingsmidler. Klikk på pluss ikonet for å opprette nytt betalingsmiddel. Sett hake for terminal hvis det skal...
Thu, 17 Okt, 2019 at 9:44 AM
Dimensjoner
Dimensjoner kan brukes for å tildele bestemte referanser for posteringer i hovedbok.  Dimensjon knyttes til inntekter og kostnader slik at det kan kjøres ut...
Thu, 12 Sep, 2019 at 11:22 AM
Dimensjon Art
Dimensjonen Art brukes for å skille på ulike typer av posteringer.  Dette gir en god oversikt i kombinasjon med Prosjekt og Merke.  For hvert individ merkes...
Thu, 12 Sep, 2019 at 12:24 PM
Dimensjon Avdeling - Avdelingsregnskap
Dimensjonen Avdeling tas i brukt hvis din bedrift ønsker å se lønnsomheten for hver enkelt avdeling.  Alle inntekter og kostnader for avdelingen merkes med ...
Fri, 29 Nov, 2019 at 10:56 AM
Dimensjon Kampanje
Dimensjonen Kampanje kan brukes for å måle fortjenesten for en bestemt kampanje som kjøres.  Det kan f.eks være en annonsekampanje eller andre større tiltak...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:12 PM
Dimensjon Merke
Dimensjonen Merke kan brukes for å skaffe oversikt over inntekter og fortjeneste for merker.  Dette kan f.eks være forhandlermerker som Yamaha, Honda, Suzuk...
Mon, 23 Sep, 2019 at 12:00 PM
Dimensjoner: Prosjekt
Prosjektregnskap brukes for å måle fortjenesten for solgte individer som f.eks. ny og brukt bil, MC, tilhenger, båt, motor, ATV, elektriske enheter osv.  so...
Mon, 23 Sep, 2019 at 12:02 PM
Dimensjoner i dagbok
I registreringsbildet for bokføring av manuelle bilag ligger kolonnene for dimensjoner lengst til høyre i bildet.  Oppslag mot tabell gjøres med Ctrl+Ordski...
Mon, 23 Sep, 2019 at 12:09 PM
Dimensjoner ved salg
De dimensjonene som opprettes blir tilgjengelig som felter i ordreblokk og på varelinjene. Scroll lengst ut til høyre så ser du feltene på varelinjene.  Hvi...
Mon, 23 Sep, 2019 at 12:12 PM
Kobling til dimensjoner
Når oppsettet av dimensjoner er klart kan dimensjonene kobles til på ønskede områder i systemet. Vi tar for oss de dimensjonene som er aktuelle for kapitalv...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:14 PM