Versjonslogg

Versjonslogg 3.1.2
Generelt  Forbedret ytelse i alle Grid med summeringskolonner.   Minneforbruket over tid er blitt redusert noe.  Filutforsker  Lagt til et...
Thu, 19 Sep, 2019 ved 5:30 PM
Versjonslogg 3.1.1
(11.07.2019)  Generelt  Lagt til fargekode forklaring i varesøk og individsøk. Fakturering  Rettet en sjelden feil som kunne føre til at en kontan...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:45 AM
Versjonslogg 3.1.0
(31.05.2019)  Generelt  Kraftig forbedret ytelse. Dette vil være gjennomgående for hele systemet grunnet ny databasemotor.   Rettet en feil som gjorde d...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:42 AM
Versjonslogg 3.0.38
(24.04.2019)  Generelt  En lang rekke større ytelsesforbedringer.  Lagt til mulighet for å styre detaljrapporter per bruker. Detaljrapporter er rapporte...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:39 AM
Quick 3.0.37 versjonslogg
(01.03.2019)  Generelt  Lagt til meny for utskrift på Kunde, Vare og Individ. Dermed kan etiketter og andre rapporter printes direkte fra menyen, uten å ...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:35 AM
Quick 3.0.35 versjonslogg
(29.11.2018)  Generelt Kraftig ytelsesforbedring ved innlastning av rapporter! Ytelsesforbedring også ved utskrift. Det er gjort en total gjennomgan...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:31 AM
Quick 3.0.34 versjonslogg
(12.10.2018)  Generelt  Kraftig forbedret ytelse ved avhuking av flere linjer samtidig i tabeller.     Betalingsmidler  Det er nå mulig å deaktivere...
Thu, 5 Sep, 2019 ved 11:28 AM
Quick 3.0.33 versjonslogg
(20.08.2018)  Generelt   Kolonner for “Disponibel 1” og “Disponibel 2” vises nå alle steder hvor det er aktuelt.  Forbedret uniformitet i utseende o...
Thu, 12 Sep, 2019 ved 10:37 AM
Versjonslogg 3.0.11 - 3.0.32
Versjoner fram til og med 3.0.32 ble publisert i DPF format, Se vedlegg. 
Thu, 12 Sep, 2019 ved 10:37 AM