Verksted

Individ
Individregisteret brukes for å registrere varer som er av en slik karakter at man ønsker mer detaljerte opplysninger om produktet, detaljert og fortløpende ...
Tue, 24 Sep, 2019 at 2:21 PM
Import fra vognkortregisteret
Quick3 har integrasjon mot vognkortregisteret som inneholder alle nødvendige opplysninger om alle registrerte kjøretøyer.   Rutinen for å opprette nytt indi...
Tue, 24 Sep, 2019 at 2:26 PM
Individsøk
Alle individer kan søkes opp fra Individsøk som er tilgjengelig fra hovedmenyen under Individ. For å få opp alle individer uten begrensninger kan du klikke ...
Tue, 24 Sep, 2019 at 2:30 PM
Opprett individ
Individer kan opprettes manuelt eller lastes ned fra vognkortregisteret. Opprett nytt individ fra Individsøk Velg (1) for Legg til manuelt eller (2) for I...
Tue, 24 Sep, 2019 at 2:43 PM
Individstatus
Her skiller vi på Ny og Brukt som standard.  Det er mulig å opprette andre statuser også, men de fleste klarer seg med disse.  For individstatus skal det og...
Thu, 5 Sep, 2019 at 11:53 AM
Merke-/modellregister
Merke-/modellregisteret er dynamisk slik at det kan tilpasses alle typer bransjer.  Ingen ting er gitt på forhånd, og kan derfor tilpasses etter eget ønske ...
Mon, 23 Sep, 2019 at 3:06 PM
Dimensjoner for Merke-/modellregister
Til hver forgrening i modellhierarkiet kan du knytte faste dimensjoner.  Dette er f.eks aktuelt for dimensjonen Merke.  Hvis vi for noden Yamaha legger inn ...
Thu, 5 Sep, 2019 at 11:51 AM
Parametere for Merke-/modellregister
Her opprettes de info feltene som ønskes  tilgjengelig for hvert enkelt individ som knyttes til den aktuelle modellnoden.  Legg disse inn på det laveste niv...
Mon, 23 Sep, 2019 at 3:25 PM
Tilknytninger for Merke-/modellregister
Tilknytninger ligger under en egen fane i Merke-/modellregisteret. Vareknytninger for kapitalvaresalg Her må man legge inn de varenr som ska...
Tue, 18 Aug, 2020 at 11:32 AM
Merke-/Modellregister - Tilbehørsvarer
Et godt strukturert modellhierarki gir også mange fordeler i forbindelse med salg av tilbehørsvarer. Dette kan være fabrikkmontert utstyr, lokalmontert uts...
Tue, 1 Des, 2020 at 2:02 PM