Priser i Quick3

Innpriser
Prislister deles inn i to varianter, Innpriser og Utpriser, i dette dokumentet ser vi på Innpriser.   Innpriser er nesten alltid knyttet til leverandør. ...
Tue, 3 Sep, 2019 at 4:34 PM
Kalkyler
Kalkyler er en mer avansert måte å regne priser på enn standard rabatter og liknende. Kalkyler er gjerne delt i flere trinn slik at resultatet av forrig...
Tue, 27 Okt, 2020 at 10:56 AM
Primær og sekundær Rabatt
Både på Innprislister og Utprislister finner du begrepet PRIMÆR og SEKUNDÆR Rabatt. Dette er en metode både leverandører og forhandlere av og til bruker...
Tue, 3 Sep, 2019 at 4:42 PM
Priser basert på Enkeltkunder
Man kan i Quick3 binde enkeltkunder til prislister eller varegrupper med eget oppsett for rabatter uavhengig av Rabattmatrise eller Kundekategorier og event...
Tue, 3 Sep, 2019 at 4:44 PM
Priser basert på Kundekategori
Alle kunder i Quick3 kan tildeles Kategorier. Det er ingen begrensning i antall kategorier en kunde kan være “Medlem” av. Dette oppsettet styrer du ...
Tue, 3 Sep, 2019 at 4:53 PM
Priser basert på Rabattmatrise
Med rabattmatrise kan man differensiere rabatter for ulike produktgrupper til ulike kunder/kundegrupper. Varene tildeles en varekode og kunden tildeles en ...
Thu, 4 Jun, 2020 at 3:09 PM
Oppsett elektronisk bestilling mot Kellox/Loxkel
                                                                                     Oppsett elektronisk bestilling mot Kellox/Loxkel Bestillingsløsnin...
Fri, 3 Jan, 2020 at 11:45 AM
Prishotell og Synkronisering
Quick Systems as tilbyr alle Quick NG og Quick3 kunder tilgang til vårt prishotell. Prishotellet er en stor database som inneholder inn/utpriser fra nær...
Wed, 4 Sep, 2019 at 10:02 AM
Prisimport
Prisimporten i Quick3 finner du ved å gå inn på leverandøren hvor du vil oppdatere priser. Klargjøring av filen Du er nødt til å ha prisfilen lag...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:07 PM
Utpriser
Prislister deles inn i to varianter, Innpriser og Utpriser. I dette dokumentet ser vi på Utpriser.  (Det forventes at du allerede har lest det brukerma...
Wed, 4 Sep, 2019 at 10:11 AM