Kundefaner

Observasjon - denne mappen lot seg ikke legge under "Kunder" for nå.

Diverse
Dette feltet står du fritt til å bruke til det du måtte trenge. Diverse informasjon vedrørende kunden som er greit for deres ansatte å kjenne til, kan regis...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 12:36 PM
Filutforsker
Her kan du lagre dokumenter som bilder, e-post, pdf-filer etc. som  tilhører kunden. 
Tue, 3 Sep, 2019 ved 11:11 AM
Indivdier
Under fanen Individer vises en oversikt over de individene som eies av kunden.  Individet må opprettes på kunden før det kan knyttes ordre til individet. ...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 12:50 PM
Kategorier
Grupperes kundene i forskjellige kategorier, legges dette inn her. Klikk  for oversikt over kategorier. Marker ønsket kategori og klikk ‘Legg til’. For å til...
Tue, 10 Sep, 2019 ved 3:03 PM
Kontakthistorikk - kunde
På kundekortet under fanen "Kontakthistorikk" kan du legge til korrespondanse og dialog som er holdt med kunden utenom det som er generert direkte...
Tue, 3 Mai, 2022 ved 9:27 AM
Kontaktpersoner
Kundens kontaktpersoner registreres her. I feltene Stilling og Mottaker av er det rullegardinmeny med forhåndsdefinerte valg. 
Tue, 3 Sep, 2019 ved 11:14 AM
Leveringsadresser
Har en kunde flere avdelinger på forskjellige adresser, kan disse adressene registreres her. Ved å registrere alternative adresser til kunden her, kan du en...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 12:35 PM
Oppgaver
Dette er ett sentralt system i Quick3 for blant annet kundeoppfølging. Her kan det logges en detaljert beskrivelse av jobb som skal utføres og hva som gjøre...
Wed, 11 Sep, 2019 ved 12:57 PM
Hemmeligheter
Sikker lagring av tekstdata med tilgangslogger og passord-bekreftelse. Hvordan legge til ny hemmelighet: Trykk på pluss-knappen og før inn nav...
Mon, 28 Mar, 2022 ved 3:19 PM
Ordre
Oversikt over samtlige ordre på kunden; åpne, ikke fakturerte ordre. Hvordan opprette ordre, klikk her.
Wed, 11 Sep, 2019 ved 1:00 PM