Kundefaner

Observasjon - denne mappen lot seg ikke legge under "Kunder" for nå.

Diverse
Dette feltet står du fritt til å bruke til det du måtte trenge. Diverse informasjon vedrørende kunden som er greit for deres ansatte å kjenne til, kan regis...
Wed, 11 Sep, 2019 at 1:36 PM
Faktura
Oversikt over utgående fakturaer og kreditnotaer til kunden. D-klikk for å åpne, og fakturaen vises i sin helhet. Fra fakturaen har du tilgang til fanen...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:02 PM
Filutforsker
Her kan du lagre dokumenter som bilder, e-post, pdf-filer etc. som  tilhører kunden. 
Tue, 3 Sep, 2019 at 12:11 PM
Indivdier
Under fanen Individer vises en oversikt over de individene som eies av kunden.  Individet må opprettes på kunden før det kan knyttes ordre til individet. ...
Wed, 11 Sep, 2019 at 1:50 PM
Kategorier
Grupperes kundene i forskjellige kategorier, legges dette inn her. Klikk  for oversikt over kategorier. Marker ønsket kategori og klikk ‘Legg til’. For å til...
Tue, 10 Sep, 2019 at 4:03 PM
Kontakthistorikk
Her kommer tekst 
Tue, 3 Sep, 2019 at 12:13 PM
Kontaktpersoner
Kundens kontaktpersoner registreres her. I feltene Stilling og Mottaker av er det rullegardinmeny med forhåndsdefinerte valg. 
Tue, 3 Sep, 2019 at 12:14 PM
Leveringsadresser
Har en kunde flere avdelinger på forskjellige adresser, kan disse adressene registreres her. Ved å registrere alternative adresser til kunden her, kan du en...
Wed, 11 Sep, 2019 at 1:35 PM
Oppgaver
Dette er ett sentralt system i Quick3 for blant annet kundeoppfølging. Her kan det logges en detaljert beskrivelse av jobb som skal utføres og hva som gjøre...
Wed, 11 Sep, 2019 at 1:57 PM
Ordre
Oversikt over samtlige ordre på kunden; åpne, ikke fakturerte ordre. Hvordan opprette ordre, klikk her.
Wed, 11 Sep, 2019 at 2:00 PM