På fanen Betingelser setter man opp de ønskede betingelsene mot leverandøren, slik som; betalingsbetingelse, Frakt på salg, Ordregrense,  hovedbokskonto (Konto) etc.


Er det en utenlandsk leverandør, huk av for ‘Import’. Skal du operere med ‘Autobokføring’, må dette hukes av for osv..


Klikk på søkeknappen søkeknapp for å få opp alternativer på de forskjellige valgene for betalingsbetingelser,  konto og valuta.