Dette feltet står du fritt til å bruke til det du måtte trenge. Diverse informasjon vedrørende leverandøren som er greit for deres ansatte å kjenne til, kan registreres her.