Opprette bestilling


For å opprette ny bestilling – klikk på meny-knappen til høyre og velg ‘Legg til’. Legg inn ønskede varer. Husk; Lagre.


Mottak av bestilling


For mottak av bestilling – klikk på menyknappen oppe til høyre på bestillingen og velg ‘Registrer varemottak’.
Er samtlige av varene på bestillingen mottatt, velge ‘Auto (alt mottatt)’ – skriv inn følgeseddelnr (event. fakturanr) og bekreft.
Mottak er registrert.


Er kun deler av bestillingen levert, må det velges ‘Manuelt’. Markøren flytter seg til feltet ‘mottatt antall’. Registrer inn mottatt antall og bekreft mottaket
med den grønne knappen oppe til høyre. Skriv inn følgeseddelnr (‘eventuelt fakturanr) og bekreft.
Mottak registrert.Varemottak

 

 

bekrefte_mottak