Klikk søke-knappen søkeknapp for hele kundelista, eller skriv (deler av) kundens navn for å spesifisere søket. Marker kunde og d-klikk eller klikk enter for å åpne kundekort.


Husk å klikke på søke-knappen søkeknapp etter du gjør endringer i søket for å vise riktig søkeresultat.