Grupperes kundene i forskjellige kategorier, legges dette inn her. Klikk Legg til for oversikt over kategorier. Marker ønsket kategori og klikk ‘Legg til’. For å tilføre en ny kategori, klikk Legg til inne i kategorioversikten og fyll inn navn og kode. 


Husk å lagre.