Her kan du lagre dokumenter som bilder, e-post, pdf-filer etc. som  tilhører kunden.