Oversikt over utgående fakturaer og kreditnotaer til kunden.


D-klikk for å åpne, og fakturaen vises i sin helhet. Fra fakturaen har du tilgang til fanen Reskontro for å se åpen saldo, Purring viser purrestatus og Individer viser individ tilknyttet fakturaen.