Quick3 støtter oppsett av både felles epost og brukerspesifikk epost.


For å kunne sende mail fra Quick3 er det nødvendig å sette opp minst en felles epost adresse, som må være satt som "Standard". All epost som skal sendes og som ikke har regler for bruk av annen epost vil falle tilbake å bruke denne epost kontoen for forsendelse. Overstyring av standard epost adresse kan legges til brukernes egen konfigurasjon, eller ved oppsett av ulike maler, som for eksempel for sending av faktura og tilbud. 


Denne artikkelen vil kun ta for seg oppsett av felles epost. 


Felles epost oppsett

Dette gjøres under Klientinnstillinger, fanen Epostkontoer:

Velg Meny > Legg til

 

Klientinnstillinger - mailoppsett


Beskrivelse:En passende beskrivelse for epost kontoen, i.e. "Salg", eller navnet på kontoen.

Autentisering:

Ja, denne skal krysses av
Epost:Kontoen som epost skal sendes fra. i.e. eksempel@quick.no
Brukernavn/Passord:Disse feltene må ha verdiene gitt av tjenesteleverandøren, ofte samme som epost adressen.
Tjenernavn:Addressen for å sende epost. Noen eksempler:
- Office365: smtp.office365.com
- Gmail: smtp.gmail.com
Portnummer: Normalt 465 eller 587. NB! Kan ikke være port 25!
SSL:Protokollen som skal brukes for kryptering ved forsendelse til tjenesteleverandøren. 


Huk av for standard på den dere ønsker skal være standard avsender om ikke annet er oppgitt. Om dere har bare en avsender-epost – så må denne være standard.

 

Test oppsettet velg Meny > Test innstillinger


 

Beslektede emner


- Brukerspesifikk epost


- Epost maler


- Problem med å få sendt epost
Spørsmål om epost

Det viktige å huske at det er deres epost leverandør som stort sett må svare på alle henvendelser om epost. 

Quick kan ikke opprette eller endre epost kontoer, vi har ikke brukernes passord og kan ikke endre dette. 


For problemer med epost generelt, ta kontakt med deres epost leverandør.